Results: Utpal Sanghvi Under 14 Boys knock out 13th – 14th oct 2017

Results U/14 Boys 1  Greenlawns (Worli) 0 6  Don Bosco (Matunga) 2  Jamnabai .Int (Juhu) 4 1 St.Xaviers H.S (Vile Parle) 3 St.Mary SSC (Mazgaon) 3 0 Shree Chandulal 4 Our Lady of Salvation(Dadar) 3 0 JJ Academy (Mulund) 5 Holy Name (Colaba) 3 2 St.Peter (Mazagaon) 6 St.Paul (Dadar) 1 2 Thakur  P.S  (Kandivali) […]

Results: Utpal Sanghvi Under 14 Boys knock out 12th oct 2017

Results U/14 Boys 1 St.Dominic Savio H.S 3 0 Vibgyor H.S (goregaon) 2 St.Joseph (Wadala) 3 0 Balmohan V.M (Dadar) 3 Gokuldham(Goregaon) (A.Moinuddin) 3 0 Ryan Int (chembur) 4 Don Bosco (Vikhroli) 0 3 Thakur P.S (Kandivali) 5 Campion (Cooperage) 0 1 St.Paul(Dadar) (A.Rewale) 6 Lakshadham(Goregaon) (M.Reddy,D.Patel-3,S.Mahajan-2,V.Rane, P.Shetty 8 0 Rosary (Mazagaon) 7 Jamnabai Narsee […]

Results: Under 14 Boys 11th oct 2017 Div II Knock out

Results U14 boys Div II 1 D.Y Patil (Brooklyn  Robinson) 1 0 Bombay Int (Babulnath) 2 Udyachal (Vikhroli) (Anuj Shelar, Jay Punchal) 2 1 Christ Church (Byculla) (Hamza Kappadia ) 3 ST FRANCIS D’ASSISI (BORIVALI) (D’costa Shaun ) 1 0 Holy Family (Andheri)  

Results: Under 14 Boys 11th oct 2017 Div III Knock out

Results U14 Boys Div III 1 St.Peter (Mazagaon) (Hamza Chariyari, Granth Jain) 2 0 Christ Church ‘B'(Byculla) 2 Sacred Heart (Worli) (Abhijit Naik, Shubham Tapli ) 2 1 C.P Goenka (Juhu) (Shweta Jain ) 3 Utpal Sanghvi (Juhu) (Krishna Muchhala) 1 4 St XAVIERS (Goregaon) (Vedant Pose, Shahi Pratham, Singh Aditya, Malik Arsh)